Pro milovníky historie je v okolí řada zámků a hradů i muzeí a různých památných staveb nebo domků:

zámek Nový Světlovzámek Nový Světlov – Asi 10 km od Starého Hrozenkova leží zámek Nový Světlov. Byl vystavěn kolem roku 1480 rodem Landštejnů. Je proveden ve stylu anglické tudorské gotiky. Během své existence několikrát změnil majitele. V posledních letech byla provedena nákladná rekonstrukce objektu s cílem, aby se zámek stal zejména společenským a kulturním regionálním centrem. Nabízí ubytování, stravování i divadelní a koncertní sál a s kapacitou 500 míst a další služby. Pro veřejnost byl zámek slavnostně znovuotevřen v červnu 2011.

zámek Buchlovice Státní zámek Buchlovice – národní kulturní památka – zámek Buchlovice, ležící nedaleko majestátního hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 bohatým a urozeným hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, který zámek zamýšlel jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona. Výsledkem několikrát přepracovaného architektonického konceptu je nejčistší příklad italské barokní vily ve středoevropském prostoru. Kolem zámku byla od začátku budována nádherná barokní zahrada, uchvacující svojí krásou už udivené současníky. Význam zámku značně stoupl kolem roku 1900 za vlády hraběte Leopolda Berchtolda. Elegantní a šarmantní majitel působil v rakousko-uherských službách jako diplomat na velvyslanectvích v Londýně, Paříži a Petrohradě. V roce 1908 se na zámku konala pod jeho záštitou schůzka ruského a rakousko-uherského ministra zahraničních věcí, která vedla k politickému rozdělení sfér vlivu na Balkáně a následné anexi Bosny a Hercegoviny rakouskou armádou. Díky svým schopnostem byl Berchtold v roce 1912 jmenován předposledním rakouským ministrem zahraničních věcí. Z buchlovického zámku bylo poté vytvořeno reprezentativní sídlo, v jehož zdech přední politikové té doby rozhodovali o osudech Evropy. Právě z tohoto období pochází také současná podoba zámku i luxusně zařízené interiéry. Zcela mimořádný význam má také barokní zahrada a rozsáhlý anglický park, řazený mezi nejkrásnější historické zahrady v České republice.

hrad Buchlov Státní hrad Buchlov – národní kulturní památka – počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí s tak zvaným loveckým právem. Na konci 15. století jej vlastnili páni z Cimburka, za kterých byl v pozdně gotickém slohu vystavěn reprezentační rytířský sál. V roce 1520 přechází hrad do soukromého držení a od 16. století do století 18. století byli jeho majiteli postupně moravské rody pánů ze Žerotína, ze Zástřizl , Petřvaldských z Petřvaldu a Berchtoldů. Na Buchlově probíhaly stavební úpravy ještě v duchu renesance a baroka.

hrad Brumov hrad Brumov – historie hradu původně v pozdně románském stylu sahá až do počátku 13. století. Nyní je ve správě města Brumov-Bylnice. Hrad je otevřen od dubna do října, konají se zde také různé akce a kulturní programy.

 

Trenčianský hradTrenčianský hrad – hrad byl postaven na místě slovanského hradiště a od 11. století sloužil jako královský strážní hrad. Expozice Trenčianského muzea umístěná v prostorách hradu, se vztahuje k dějinám regionu Trenčín a samotnému hradu. Z hradu je krásná vyhlídka na celý region.

 

 

Čachtický hradČachtický hrad – nádherný výhled do okolí můžete zažít při návštěvě Čachtického hradu, vypínajícího nad obcí, který smutně proslavila krvavá šlechtična Alžběta Báthory. Přímo v obci se nachází gotický kostel sv. Ladislava z roku 1373 a muzeum.

 

 

Hrad Beckov Hrad Beckov – národná kultúrna pamiatka – je díky výhodné poloze vyhledávanou turistickou atrakcí. V červenci se zde konají hradní slavnosti spojené s dobýváním hradu, které jsou úžasnou podívanou pro mladé i starší.

 

 

Muzeum Bojkovska – Expozice – Pravěk Bojkovska, Řemesla a živnosti, Soudnictví, Lidový dům a hospodářství, Umění a duchovní život, Historický byt, školní třída, Zámecká expozice. A připravují se další nové expozice ze života Bojkovska.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě – muzeum má stálou expozici věnovanou životu a dílu J. A. Komenského a také řadu dalších zajímavých expozic. Součástí je i obsáhlá knihovna. Pořádají se zde i výstavy s různým zaměřením.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Již od svého vzniku v roce 1914 se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce. Slovácké muzeum také zaštiťuje řadu malých muzeí na území slovácka, jako:
Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově (č. p. 65)
Letecké muzeum Kunovice
Muzeum v přírodě v Topolné (č. p. 90 a 93)
Památník Velké Moravy

Muzeum Šumice – Muzeum, se nachází v budově pošty v horním patře, které bylo k tomuto účelu nově zrekonstruováno.

obec Komňa
Památník J. A. Komenského
Sýpka z roku 1774 památkově chráněná
Obydlí zvěrokleštiče – Památkově chráněný domek č. 6 z r. 1850. Bylo zde vytvořeno malé muzeum.

obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov má malou muzejní místnost, která je zřízena v budově staré národní školy v centru obce. Výstavy jsou zde instalovány většinou během různých oslav, slavností nebo výročí obce.
Kostel Narození Panny Marie z 18. stol.
Socha Jana Nepomuckého na dolním konci Starého Hrozenkova
Kaplička ve Starém Hrozenkově u rybníka ze 17. stol.

obec Žítková
kaple Panny Marie Kopanické

obec Vápenice
zvonice
kaplička Povýšení svatého Kříže

obec Vyškovec
zvonice
pomníček americkým letcům sestřeleným při letecké bitvě ve 2. světové válce
Horská kaple Panny Marie Královny
ukázky lidového stavitelství Kopanic: domy č. p. 12, 40 a 63 a zemědělská usedlost č. p. 44

obec Březová
kostel sv. Cyrila a Metoděje
památkový domek

obec Bystřice pod Lopeníkem
kaple sv. Josefa
kapličky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Anny se nachází na nejvyšším místě lesa zvaného Kopce. Postaveny byly v polovině 18. století Janem Dielcem, občanem bystřickým.

obec Strání
kostel Povýšení sv. Kříže
farní dvorana
kaplička v Uhliskách
objekt bývalého loveckého zámečku Liechtensteinů, č. p. 71
památky lidového stavitelství – rolnický dům č. p. 216 a stodoly u č. p. 85 a 117 a seník u č. p. 85.
socha sv. Jana Křtitele – kulturní památka

město Hluk
– dominantou města je Vodní tvrz z roku 1391. Dříve byla sídlem mnoha šlechtických rodů, dnes je využívána ke kulturním účelům. V nejvyšším patře věže se nachází malé muzeum, jehož expozice je zaměřena na archeologické doklady osídlení, historii a kulturní tradice města.
– za zmínku stojí dále dva památkové domky, které vám podají představu o životě našich předků.

poutní místo Velehrad – Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům v České republice. Chloubou farnosti je barokní bazilika s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera. V roce 1927 byl udělen zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor).

poutní kaple sv. Antonína – nad Blatnicí pod sv. Antoníčkem, v pásmu několika kopců, se nachází kaple sv. Antonína, jedno z nejposvátnějších míst Moravského Slovácka. Poutní kapli zde nechal postavit v roce 1668 Hartman, kníže z Lichtenštejna.

Větrný mlýn z roku 1842 s otočnou střechou a původním vnitřním vybavením v obci Kuželov; kulturní a technická památka se stálou expozicí.

skanzen ve Strážnici – muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici je muzeum v přírodě, ve kterém jsou od roku 1981 návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, vodních staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Jedinečnost muzea, které představuje lidovou architekturu, způsob bydlení a života v zastoupených lokalitách, podtrhuje téma vinohradnictví, které je pro tento kraj typické. Expozice vinohradu s ukázkou pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou svého druhu na území České republiky. Návštěvní sezóna je v průběhu roku obohacena o několik tématicky laděných pořadů, ve kterých se návštěvník může seznámit s tradičními lidovými řemesly, lidovými zvyky a obyčeji v průběhu kalendářního roku.

lázně Luhačovice – Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Proslulé jsou přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, ve kterém se snoubí krásná příroda a typická architektura. Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochloridosodných kyselek a jeden sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 – 12 °C. Luhačovické vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních látek a pro vynikající proplynění volným kysličníkem uhličitým.

lázně Piešťany – nejznámější a nejnavštěvovanější lázeňské město, kde se léčí nemoci revmatického a pohybového ústrojí. Koupelový ostrov, kde se nachází soubor historických objektů, spojuje prosklený most tzv. Kolonáda s leptanými vitrážemi a sochou pověstného barlolamače. Oddych uprostřed přírody slibují Koupele a Městský park. Piešťany však nabízí i sportovní a rekreační aktivity v blízkosti vodní rezervace Sĺňava na jihu města.